Hälsa

HÄLSA

STRESSA LAGOM!

- Kristoffer Bergendahl & Ida-Lotta Elgbratt

PERSONALVÅRD/STRESSHANTERING En längre sjukskrivning är inte bara kostsamt psykiskt för den drabbade, det är också en dyrköpt erfarenhet för arbetsgivaren. Dessutom påverkar det hela personalgruppen.


Att arbeta förebyggande med stresshantering och psykisk ohälsa är därför en av de bästa investeringar ett framåttänkande, progressivt biolag kan göra idag. "Stressa lagom!" är ett koncept framtaget för att möta just den här utmaningen. Istället för punktinsatser arbetar vi förebyggande med personalgruppen över tid. Vi inleder med deltagarintervjuer och presenterar sedan våra rekommendationer för dig som beställare. 


Det här är ingen quick-fix. Utmattningssyndrom och psykisk ohälsa fungerar inte så. Inte mänskligt förändringsbeteende heller.


Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

MÅ BRA PÅ JOBBET - OCH SLUTA JOBBA PÅ ATT MÅ BRA!

- Kristoffer Bergendahl

MEDARBETARSKAP/PSYKISK HÄLSA Går det att prata om vår tids största folksjukdom utan att göra folk deprimerade? Svaret på den frågan är ett rungande JA! Föreläsningen Må bra på jobbet balanserar på en tunn lina mellan allvar och skratt. Självutlämnande, ögonöppnande och full av humor.


Dessutom får publiken med sig massor av förebyggande tips och Kristoffers HÄLSOVAKT - nio fokusområden för välmående och hälsa. Det här är medarbetarskap när det är som allra bäst!

COACHNING

- Ida-Lotta Elgbratt

STRESSHANTERING/ARBETSLIV Stressreaktioner och psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar idag. För den drabbade innebär det en förändringsresa som är nästintill omöjlig att klara själv.


Lotta är en prisbelönt coach som kan hjälpa dig oavsett om du vill stressa mindre, haft nära väggen känningar eller har drabbats av utmattningssyndrom. Hon hjälper dig att hitta balans i tillvaron och ger dig de redskap du behöver för att skapa förändring.


Skicka ett mail redan idag. Tryck på "Boka"-knappen här till höger.


Rekommenderad tidsåtgång - Individuellt

Vi erbjuder också:

HLR-UTBILDNING MED LEGITIMERAD INSTRUKTÖR