Ledarskap

Ledarskap

Presentationsteknik Retorik

LEDA I FÖRÄNDRING

- Joakim Dahlgren

LEDARSKAP Aldrig har väl förändringens vindar blåst tydligare än under 2020? Oavsett vad förändringen beror på, så ställer den höga krav på oss som ledare att navigera oss själva och/eller andra i rätt riktning.


Under utbildningen kommer vi att fokusera på både självledarskap och förändringsledning. Vem blir du i förändringen och hur kan du använda det till din fördel? Vad behöver andra av dig för att komma igenom sin förändringsresa?


Här får du verktygen för att hantera detta! Utbildningen vänder sig till egenföretagare och chefer.


Rekommenderad tidsåtgång är 2 dagar.

Presentationsteknik Retorik

LEDAR/CHEFSCOACHING

- Joakim Dahlgren

LEDARSKAP Både när affärsklimatet är lugnt och när det blåser ordentligt, behöver många chefer och ledare coaching. Oavsett om man är ny eller erfaren i rollen.


Det kan gälla coaching kring hur du ska hantera förändring, medarbetare, platsen i arbetsgruppen eller att få tid att stanna upp och reflektera. Det kan behövas någon utomstående att bolla frågor med. Utveckling kommer nämligen ofta i samtal, diskussion och reflektion.


Här får du möjlighet, att med rätt stöd, komma vidare i din egen utveckling i rollen som chef eller ledare.


Omfattning på coaching enligt överenskommelse.

SKAPA FRAMGÅNG MED LEDARUTVECKLING

- Ida-Lotta Elgbratt

LEDARSKAP Vad som saknas i många ledarutbildningar är utbytet med andra i samma situation. För att möta det här problemet skapade Ida-Lotta ledarskapsgrupperna Skapa framgång.


Träffarna bedrivs i workshopformat, har ett tema som gruppen beslutar gemensamt och leds av vår specialist. Det här är för dig som inte tycker att en eller två dagar räcker, utan vill ha en mer långtgående utveckling.


Tidsåtgång: 5 träffar/år 


Skicka en förfrågan redan idag!

SAMLA LAGET

- Joakim Dahlgren

LEDARSKAP För att få ut mesta möjliga av en arbetsgrupp krävs att ett antal viktiga grundstenar är på plats. Det handlar mycket om att ha ett/flera tydliga mål, ett förtroende för varandra och att medlemmarna i gruppen har liknande förväntningar.


Både i nya och Ttidsmässigt mognare grupper kan detta vara en utmaning bl a beroende på förändringar. I den här utbildningen får ni verktyg för att samla laget i en gemensam syn på nuläge, vart ni ska som grupp och hur ni ska ta er dit.

 

Rekommenderad tidsåtgång 1-2 dagar.

LED MED EMOTIONELL INTELLIGENS

- Joakim Dahlgren

FÖRSÄLJNING Forskning inom ledarskap visar att de mest framgångsrika ledarna är de som har en utvecklad förmåga att handskas med egna och andras känslor, bygga relationer, är självmotiverande och empatiska.


För att kunna jobba med dessa sidor hos dig själv krävs självinsikt. I den här utbildningen kommer du att göra en Emotional Capital Report (ECR) för att få den självinsikten. Utkomsten av analysen ligger sedan till grund för vilka verktyg du får med dig att jobba vidare med i utvecklingen av din emotionella intelligens. Var beredd på en spännande resa!


Rekommenderad tidsåtgång beror på antal deltagare, 1/2 - 2 dagar.