Säkerhet på scen
Säkerhet på scenen

Vad fruktar du mest döden eller att tala inför grupp?


I undersökning efter undersökning beträffande människors vanligaste rädslor placerar sig att tala inför folk i toppen. Det har visat sig att de allra flesta är mer rädda för att stå inför en grupp åhörare – än för att dö. Vad beror den här rädslan på och hur botar man den? Föreläsningen Säkerhet på scen syftar till att komma till rätta med just det här.


Tillsammans med deltagarna går vi igenom bakgrunden till rädslan och ger en grund att stå på inför framtida presentationer. Teori blandas med praktik och omedelbar respons så att deltagarna efter avslutad utbildning har verktyg att hantera problematiken med. På så sätt blir du/ni inte bara bättre på att förmedla ett budskap, ni ökar också er effektivitet. Bra presentationer ger goda lyssnare och allt börjar med att känna sig bekväm på scen.


Föreläsningen/utbildningen Säkerhet på scenen inkluderar också grundläggande presentations-tekniska färdigheter samt tips kring hur man förbereder sig för den där presentationen som kan komma att avgöra ens framtida yrkesliv. Den passar mindre grupper med max 15 deltagare. Detta för att kunna säkerställa att alla får tid till att utvecklas med hjälp av den respons deltagarna erhåller.


Lär dig att hitta ditt språk på scen och hur du lyckas behålla lugnet i rummets öronbedövande tystnad. Välkommen med er bokning!

Theatre

Målgrupp


Utbildningen är riktad till företag och organisationer som dels vill stärka sitt presentations-tekniska kunnande och dels vill bli säkrare i talsituationen.